Umowa o dzieło i umowa zlecenie

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, jednak różnią się w paru istotnych kwestiach.

Umowa o dzieło – charakterystyka

Ten rodzaj umowy zawierany jest pomiędzy zlecającym wykonanie danej usługi (dzieła) oraz tym, który to zlecenie przyjmuje. Zlecający zobowiązuje się do wypłacenia określonej na umowie kwoty za wykonanie dzieła, a zleceniobiorca do wykonania tego dzieła.

W tym przypadku zleceniobiorca jest odpowiedzialny za efekt końcowy wykonanego przezeń dzieła.

Jakie usługi (dzieło) mogą stanowić przedmiot umowy o dzieło?

Mogą to być zarówno usługi polegające na naprawie różnych rzeczy, poprawieniu danych produktów, wytworzenie od zera konkretnych produktów, jak i wykonanie danej usługi.

Umowa zlecenie – charakterystyka

Rodzaj umowy również zawierany pomiędzy zleceniodawcą oraz zleceniobiorcą. W tym przypadku jednak, przyjmujący zlecenie nie jest odpowiedzialny za efekt końcowy wykonanej pracy (jedynym warunkiem jest to, iż musi wykonać pracę starannie, z należytą uwagą).

Taki rodzaj umowy często jest zawierany zamiast umowy o pracę.

Czy umowy podlegają opodatkowaniu?

Jeśli chodzi o opodatkowanie, umowa zlecenie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. Z kolei, pracownik zatrudniony na umowę o dzieło nie opłaca składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *