Spadek stóp procentowych

Stopy procentowe to jeden z czynników, który ma realny wpływ na wysokość kosztów zaciągniętego kredytu. Kto decyduje o wysokości stóp procentowych? Dlaczego rosną one lub maleją? I jakie skutki wywołują zmiany w życiu zwykłego człowieka?

Kiedy i dlaczego zmieniają się stopy procentowe?

Należy zdać sobie sprawę, że decyzje dotyczące zmian podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej, będącej organem Narodowego Banku Polskiego, mają duże znaczenie dla gospodarki, a tym samym – każdego człowieka. Zmiany w zakresie wysokości stóp procentowych to jeden z mechanizmów oddziałujących na gospodarkę.

Zmiana wysokości stopy procentowej – skutki

Podjęte decyzje mają realny wpływ na życie każdego człowieka. Bardzo istotne są korelacje między wysokością stopy procentowej, a kosztem kredytu.
Co do zasady, im wyższa stopa procentowa, tym droższy kredyt. Gdy Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o podniesieniu kwoty, wówczas zaciąganie kredytu nie jest opłacalne. Analogicznie wygląda sytuacja z obniżeniem – im niższa stopa, tym koszt kredytu będzie mniejszy.

Obecnie sytuacja ekonomiczna związana z pandemią spowodowała obniżanie stóp procentowych, co wiąże się nie tylko z obniżeniem kosztów kredytu, ale także niższym oprocentowaniem lokat. O ile sytuacja ta cieszy kredytobiorców, o tyle nie jest korzystna dla osób posiadających oszczędności. Podjęta decyzja może skutkować wycofywaniem pieniędzy z banków oraz poszukiwaniem alternatywnych sposobów inwestycji (np. nieruchomości, obligacje skarbowe czy złoto).

Dlaczego obniżono wysokość stopy procentowej?

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest efektem podobnych działań, w innych krajach europejskich, ale także np. w Stanach Zjednoczonych. Wśród przyczyn wskazano także oczekiwane obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w najbliższej przyszłości, jak też istotny spadek cen cen ropy naftowej na świecie, co ma wpływ na światową dynamikę cen.
Analiza czynników przeprowadzona przez NBP doprowadziła do wniosku, że wartość oczekiwanej inflacji będzie niższa niż cel przyjęty przez NBP.

http://damianarturkowalczyk.pl/

Źródła:
https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-stopa-procentowa.html
https://strefabiznesu.pl/oprocentowanie-mocno-w-dol-tansze-kredyty-i-jeszcze-nizsze-oprocentowanie-lokat-rpp-obniza-stopy-procentowe-dla-pln/ar/c3-14863097
https://www.totalmoney.pl/artykuly/177449,kredyty,zmiana-stop-procentowych—kiedy–dlaczego-i-co-to-oznacza,1,1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *