Koszty prowadzenia firmy jednoosobowej

Firma jednoosobowa, nazywana inaczej samozatrudnieniem, jest wygodną formą działalności gospodarczej dla niewielkiego biznesu. Nie wymaga się rejestracji takiej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, rejestracja w CEIDG jednoosobowej działalności gospodarczej jest całkowicie darmowa. Wyłącznie osoba fizyczna (posiadająca zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność procesową i sądową) ma prawo założyć firmę jednoosobową. Co więcej, w przypadku tej działalności gospodarczej nie jest konieczne spisywanie umów, ustalanie minimalnego kapitału oraz ogłaszanie w monitorze sądowym.

Koszty związane z prowadzeniem firmy jednoosobowej: opłaty administracyjno-skarbowe oraz koszty związane z wypłacaniem wynagrodzeń

Opłaty administracyjno-skarbowe składają się na: podatki (w tym podatek dochodowy PIT oraz podatek VAT), składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli chcemy zatrudniać pracowników, musimy również pamiętać o środkach na wypłaty wynagrodzeń.

Bieżące koszty związane z prowadzeniem firmy

Kosztami, z którymi trzeba się liczyć przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, są bieżące koszty, czyli: wszystkie opłaty związane z najmem lokalu (czynsz, opłaty za media), abonament telefoniczny oraz internetowy, wyposażenie biura w meble, potrzebne materiały itd., samochody firmowe, kursy, szkolenia, reklama, obsługa księgowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *